نمایش 9 24 36

چرخکرده مخلوط

۱۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۸,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

دالاس استیک طعم دار گوسفند یک کیلو گرم

۴۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قلوه گاه بی استخوان گوسفند یک کیلو گرم

۳۸۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قلوه گاه با استخوان گوسفند یک کیلو گرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوسفند یک کیلو گرم

۵۲۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کف دست گوسفند یک کیلو گرم

۵۱۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

راسته گوسفند با دور راد

۵۹۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سردنده آبگوشتی گوسفند یک کیلو گرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قلمک عصاره قلم گوسفند طعم دار ۲۰۰ گرم

۴۹,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک راسته مغولی گوسفند یک کیلو گرم

۶۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چرخکرده گوسفندی

۲۵۶,۰۰۰ تومان ۵۱۲,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

دنده کباب کرمانشاهی ساده گوسفند

۳۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شاندیز ساده گوسفند یک کیلو گرم

۵۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نیک منش روغن حیوانی گوسفندی مخصوص ۹۰۰ گرمی

۴۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شاندیز زعفرانی گوسفند یک کیلو گرم

۵۳۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید