نمایش 1–15 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

بال و کتف ایتالیایی مرغ

۲۸,۵۰۰ تومان ۱۱۴,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

ران جنگلی بی استخوان مرغ

۴۷,۲۵۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

ران عربی مرغ

۴۷,۲۵۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

جوجه سالسا مخلوط

۴۷,۲۵۰ تومان ۱۸۹,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

استیک سینه زعفرانی مرغ

۹۲,۰۰۰ تومان ۱۸۴,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

ران ترش بی استخوان مرغ

۴۶,۷۵۰ تومان ۱۸۷,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

فیله زعفرانی مرغ

۹۹,۵۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

فیله سیر و گوجه مرغ

۹۸,۰۰۰ تومان ۱۹۶,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

فیله استیک مرغ

۹۸,۰۰۰ تومان ۱۹۶,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

بال و کتف زعفرانی مرغ

۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

بال و کتف سیر و گوجه

۲۷,۲۵۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

بال و کتف مکزیکی مرغ

۲۷,۷۵۰ تومان ۱۱۱,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

جوجه زعفرانی مخلوط

۴۳,۷۵۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

جوجه سیر و گوجه مخلوط

۴۷,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم

جوجه مکزیکی مخلوط

۴۶,۲۵۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان1 کیلوگرم